REZULTATE FINALE -OLIMPIADA NATIONALA DE MATEMATICA -ETAPA JUDETEANA DAMBOVITA 26-03-2022

Publicitate

Rezultate Inainte de Contestații Olimpiada Națională de Matematică – Etapa județeană Dambovița 26 03 2022

https://ssmr.ro/onm2022

ONGM 2022-Etapa I

Precizări privind organizarea etapei 1 (etapa locală) a ONM 2022

1. Olimpiada de matematică se desfășoară în baza parteneriatului Societatea de Ştiințe Matematice din Romȃnia (SSMR) și Ministerul Educației (ME).

2. Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, împreună cu filialele SSMR, vor forma Comisiile locale de organizare a olimpiadei de matematică. Acestea vor fi alcatuite în proporții egale, din membri desemnați de Filiala Județeană/București a S.S.M.R., respectiv de Consiliul Consultativ pentru disciplina Matematică al I.Ș.J./I.S.M.B. Conducerea executivă a Comisiei de organizare și desfășurare a etapei locale este asigurată de inspectorul școlar pentru disciplina matematică.

3. În perioada 05-09 februarie 2022, Comisiile locale vor desemna administratorii (minimum un administrator în fiecare județ/sector/filială SSMR). Administratorii vor avea rolul de a valida profesorii ce se vor înscrie pe platforma dedicată olimpiadei. Se recomandă a fi mai mulți administratori, numărul acestora variind în funcție de numărul de profesori (și de numărul elevilor) ce vor fi înscriși. În această perioadă, administratorii desemnați de Comisiile locale își vor face cont pe platforma dedicată a olimpiadei (concursuri.viitoriolimpici.ro), în baza ghidului disponibil pe site-ul SSMR. Aceștia vor fi validați de către administratorii platformei trimițând o cerere (la adresele cchirita@intuitext.ro, aunguranu@intuitext.ro și office@rms.unibuc.ro) de validare/activare, specificând adresa de email cu care și-au făcut cont pe platformă.

4. În perioada 07-14 februarie 2022, profesorii care au elevi ce vor participa la etapa 1 (etapa locală) a olimpiadei de matematică își vor face cont pe platforma olimpiadei și vor fi validați de către administratorii din județul respectiv (a se vedea ghidul postat pe site-ul SSMR). Profesorii pot trimite codul pe măsură ce sunt activați/validați.

5. În perioada 10-21 februarie 2022, pentru elevii care vor participa la etapa 1 (etapa locală) a olimpiadei de matematică, profesorii de la clasă, în baza contului propriu creat pe platformă, vor crea conturile acestora pe platforma dedicată olimpiadei. Aceste conturi vor fi validate pentru înscrierea în concurs tot de către profesorii care au creat respectivele conturi, deja activați.

6. După data de 21 februarie 2022, elevii nu mai pot fi înscriși pe platforma dedicată olimpiadei de matematică. Situațiile în care, de exemplu, sunt elevi care vor să participe la etapa 1 (etapa locală) a olimpiadei de matematică, dar profesorul lor nu și-a creat cont pe platforma/nu a fost validat după crearea contului, vor fi rezolvate la nivel local de către Comisiile locale de organizare a olimpiadei școlare, prin inspectoratele școlare județene/ISMB. Responsabilitatea înscrierii elevilor pe platforma dedicată olimpiadei de matematică este a Comisiilor locale.

7. În perioada 21-25 februarie 2022 vor avea loc 1-2 simulări tehnice ale concursului (cu scopul familiarizării/exersării accesării aplicației dedicate de către elevii înscriși).

8. În data de 26 februarie 2022 se va desfășura etapa 1 (etapa locală) a ONM.

9. Precizări suplimentare, inclusiv privind ora de debut a probei, vor fi anunțate în timp util.

10. În cadrul probei, elevii vor avea de rezolvat subiecte de tip grilă, 20 de probleme pentru fiecare dintre clasele V-VI, respectiv câte 24 de probleme pentru fiecare dintre clasele VII-XII. Fiecare subiect de tip grilă are asociate 5 variante de răspuns, dintre care o variantă este corectă. Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Subiectele vor fi realizate ținȃnd seama de programa olimpiadei, afișată pe site-ul SSMR. Timpul destinat rezolvării subiectelor ce constituie proba este de 120 de minute pentru clasele V-VI, respectiv de 150 de minute pentru clasele VII-XII, la care se adaugă 30 de minute reprezentând timp tehnic (destinat pentru eventualele întrebări privind enunțurile problemelor). Elevii vor fi supravegheați video de către profesorii lor și/sau de către profesorii desemnați de inspectoratele școlare județene/ISMB. Responsabilitatea supravegherii video a elevilor, pe perioada desfășurării probei, este a Comisiilor locale.

11. Evaluarea/corectura se va face automat pe platforma dedicată a olimpiadei de matematică. Listele cu rezultate, după ce vor fi verificate și avizate de către Comisiile locale, vor fi afisate. Afișarea se va face cel târziu pe 1 martie 2022.

12. Elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică se stabilesc de către Comisia de organizare și desfășurare a olimpiadei locale cu condiția ca aceștia să fi obținut cel puțin 40% din punctajul maxim posibil.

Pentru definirea conturilor vă rugăm să consultați următorul ghid:

OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA 2020 ET. JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

Subiect etapa judeteana OSR2020 – clasa 4 

Subiect etapa judeteana OSR2020 – clasa 5

Subiect etapa judeteana OSR2020 – clasa 6

Subiect etapa judeteana OSR2020 – clasa 7

Subiect etapa judeteana OSR2020 – clasa 8

Barem etapa judeteana OSR2020 – clasa 4

Barem etapa judeteana OSR2020 – clasa 5

Barem etapa judeteana OSR2020 – clasa 6

Barem etapa judeteana OSR2020 – clasa 7

Barem etapa judeteana OSR2020 – clasa 8

OSR_rezultate initiale_BALENI

OSR_rezultate initiale_MORENI

OSR_rezultate initiale_TITU

OSR_rezultate initiale_VOINESTI

REZULTATE INITIALE OLM 2020 DAMBOVITA

cls 5 Tgv

cls 6 Tgv

cls 7 Tgv

cls 8 Tgv

Liceu Tgv

Haimovici Tgv

OLM 2020_CENTRUL GAESTI GIMNAZIU_REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII

OLM 2020_CENTRUL GAESTI LICEU_REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII

OLM 2020_CENTRUL MORENI_REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII

OLM 2020_CENTRUL PUCIOASA_REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII

OLM 2020_CENTRUL TITU_REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII