Concursul de Matematica ,,Cezar Ivanescu” Editia a XX-a, 18 mai 2019

În perioada 18-19 mai 2019, Colegiul Național Constantin Carabella Târgoviște, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgoviște, Facultatea de Ştiinţe şi Arte a Universităţii Valahia Târgoviște, S.S.M.R. Filiala Dâmbovița, Asociația de părinți Pro Educaţie Carabella, Asociația Carabella și Liceul Voievodul Mircea Târgovişte, organizează

Concursul regional de matematică și logică Gândește pe toate părțile,
nr. 953 în CAER 2019, aprobat MEN cu nr. 3016/09.01.2019

Elevii claselor V-XII pot opta pentru participarea la:
1) Concursul regional de matematică și logică Cezar Ivănescu, desfășurat la Colegiul Național Constantin Carabella în data de 18 mai 2019;
2) Simpozionul regional Gândește pe toate părțile, desfășurat la Colegiul Național Constantin Carabella în data de 19 mai 2019, pe următoarele secțiuni:
• S1: O problemă, mai multe demonstrații;
• S2: Matematică aplicată;
• S3: Frumuseţea numerelor.
Premierea elevilor se va desfășura în data de 19 mai 2019, în intervalul orar 13-14, premiile fiind asigurate de Primăria Municipiului Târgoviște, S.S.M.R. Filiala Dâmbovița și Asociația de părinți Pro Educație Carabella.
Înscrierile se fac în perioada 06.05-11.05.2019, utilizând fișa de înscriere. Forma electronică a fișei de înscriere va fi trimisă de unitatea de învățământ care înscrie elevi la concurs și/sau simpozion, prin poșta electronică la adresa informatician@carabella.ro
Serviciile de cazare şi masă pentru elevii din alte judeţe şi pentru profesorii însoţitori (un profesor pentru fiecare unitate şcolară) vor fi asigurate de organizator, în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgoviște și Liceul Voievodul Mircea Târgovişte. Cheltuielile de transport ale acestora vor fi suportate de şcolile participante.
Nu se percepe taxă de participare la concurs și/sau simpozion.
Pentru informații suplimentare (programă concurs, cerințe lucrare simpozion) vă rugăm să consultați Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului și simpozionului, disponibil pe www.carabella.ro, la meniul PROIECTE, sub-meniul Gândeşte pe toate părţile.

https://www.carabella.ro/proiecte/g%C3%A2nde%C8%99te-pe-toate-p%C4%83r%C8%9Bile?fbclid=IwAR2LNQLMAjawfeGio1pR3-zQcqs6POH9o9ArHD9C4ZG-eXq89JFbZFGd13Y

Reclame